"Als ik afstem op liefde, weet ik welke richitng ik op mag om jou verder te helpen..."